Nyheder fra bestyrelsen

10.4.2018: Nu begynder udbedringen af kælderen for alvor efter branden. Det sker i flere tempi, først skal el-tavlerne renoveres, og først derefter kan rengøring mv begynde. I forbindelse med renovering af el-tavler vil der kortvarigt blive afbrudt for strømmen for at lave midlertidige føringer og tavler. Der vil så vidt muligt blive varslet i forvejen, men bør kun være i kortere tid under en times varighed.
De kælderrum som ikke er tømt vil kræve underskrift fra ejer på at tingene kan flyttes og sættes tilbage uden yderligere rengøring, vi vil vende retur til ejerne når renovering af el-tavler er tæt på afsluttet. Husk at få seddel på rummet! Der vil blive brugt højtryksrenser når den tid kommer, så det er vigtigt at rummene er tomme.

Pt. står der igen container hvis der er flere ting som skal smides ud.

 

20.3.2018:  Alle kælderrum fra nummer 79 og ned til enden af A.C Meyers vænge 5 skal tømmes, og være tømt senest d. 10/4-2018. Derefter påbegyndes rensning af rummene, men alle rum skal være tømt og ulåste før man kan gå i gang.
Der udleveres snarest et stk manilla mærke, på dette bedes i skrive navn, adresse og telefonnummer, og derefter sætte det på jeres kælderrum. Midlertidig  opbevaring af genstande skal I selv  arrangere (evt. med jeres forsikringsselskab), ejerforeningen kan ikke tilbyde opbevaring. Dækning af ødelagte ting, eventuel tømning af kælderrum og  opmagasinering skal meldes til den enkeltes eget forsikringsselskab. Hvis jeres cykel ikke har taget skade af branden, og ikke skal rengøres. Skal de(n) flyttes ned til cykelkælderen under A.C Meyers vænge 5. Der opsættes container til affald fredag d. 23/3-2018, som står weekenden over. Hvis der er behov for det bestiller vi endnu en container.

19.3.2018: Der bliver bestilt container således at de som ikke har forsikringen til at tømme rummet har en mulighed for at gøre det på en simpel måde. Den forventes at ankomme fredag i denne uge.

 

16.3.2018: Opdatering på branden. Alle i de berørte opgange har igen lys, vand, varme og afløb. Den ene opgang står stadig uden TV (YouSee er på sagen) og der er usikkerhed om lys i selve opgangen. Begge dele bør være løst mandag.

Det store rum under ACM5 vil blive rengjort så cykler kan stå dernede, da vi skal have tømt resten af det berørte område for at kunne få rengjort. Vi vender snarest retur med løsning på denne udfordring. Vi kigger på en deadline umiddelbart efter Påske, men vender retur med opslag herinde og i opgangene.
Hvis der er ødelagte effekter i kælderrum skal disse meldes til eget forsikringsselskab.

Skulle der være konkrete spørgsmål er Vesterholm behjælpelig, og ellers kan nyheden herinde også kommenteres.

 

14.3.2018: I eftermiddag udbrød der brand i bygningens kælder mellem opgangene ACM 1 og THG 6A.

Der stod på daværende tidspunkt en sofa dernede, som er brændt af og har skadet det meste af det umiddelbare kælderrum. Således også de tekniske installationer, så alle i bygningen i skrivende stund (kl. 18) ikke har vand. De berørte opgange bør holde sig fra at bruge toilettet, ligesom de står uden el og signal fra TDC.
Vi kender ikke nogen tidshorisont for løsning af disse problemer, men VVS og Elektriker er tilkaldt og bestyrelsen har været ved alle beboere, der var hjemme i de berørte opgange.


Lad os igen understrege, hvorfor vi ikke tillader noget-som-helst udenfor kælderrum, udover cykler, barnevogne etc. Vi sender regning til alle, der efterlader effekter dernede, der kan findes.


Vi ved desværre ikke endnu, om det er ‘drengestreger’, indbrud eller andet. Politiet er involveret, og vi gennemgår videoovervågning.

 

12.2.2018: Vores administrator WA har i dag til alle ejere sendt selvaflæsningskort for vand og varme fra Techem.

Selvaflæsningskortet skal udfyldes og sendes til Techem pr. mail til teglholmshave@techem.dk (tag evt. et billede på telefonen/iPad eller scan kortet). Sidste år var det også o.k. blot at skrive alle de relevante oplysninger i mailen, hvis man ikke kunne sende billeder eller et scan - så det er nok også tilfældet i år.

Eventuelle yderligere informationer til Techem skal oplyses i samme mail.

Fristen for indberetning af aflæsningsværdier er torsdag den 15. marts 2018.

 

27.1.2018: Kamstrup/Radius har fået nøgler, så de har adgang til at skifte elmålerne til målere med fjernlæsnong. Det gælder også målerne for opgang 6E, hvor målerne er i fyrrummet.

 

8.1.2018: Ordinær generalforsamling for ejerforening og p-laug holdes mandag den 26. marts 2018 i Fælleshuset Frederikskaj.

 

6.12.2017: Husk, at kælderen ikke er til opmagasinering af ting og sager. Kun cykler, barnevogne og lignende må være uden for kælderrumene, jf. opslagene i kælderen. Det afspejler krav fra brandmyndighederne samt vores forsikringsselskab.

Alligevel står der for tiden mange ting rundt omkring i kælderen, som ikke skal være der. Tingene skal være fjernet snarest muligt og senest 15. december. Derefter vil viceværten fjerne tingene. Det sker på ejerens regning, hvis det er muligt at identificere, hvem der har sat tingene. Ellers må ejerforeningen for dække omkostningerne for at få det fjernet.

 

16.11.2017: Ejerforeningen har skiftet bank fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank. Bankskiftet skyldes, at Danske Bank ville have negative indlånsrenter for foreningens indestående. Arbejdernes Landsbank kunne i stedet tilbyde en rente på 0,10 pct., samt generelt lavere gebyrer. Bestyrelsen har derfor valgt at skifte bank.

Skiftet har ingen betydning for opkrævningerne via Betalingsservice. 

 

 

16.11.2017: Der har været efterspørgsel efter den plan, som legepladsudvalget (nedsat på generalforsamlingen i 2014) fik udarbejdet for en naturlegeplads i haven.

Planen er derfor uploaded på denne side (se link øverst til højre) sammen med priser (fra juni 2016 fra Fantasileg) på de forskellige elementer.

Der var afsat 50.000 kr. til legeplads, så udvalget havde kun  mulighed for at vælge nogle få af de elementer, som havearkitekten havde i sin helhedsplan. Der er imidlertid mulighed for senere at tilføje flere elementer, hvis der afsættes midler hertil på en generalforsamling.

 

24.10.2017: Enemærke og Petersen har i forbindelse med pæleramningen på byggeriet på A.C. Meyers Vænge monteret vibrationsmålere på vores bygning (en boks placeret ved bygningens sokkel). Det sker for at sikre, at vibrationerne ikke bliver for høje. Hvis vibrationerne skulle komme til at give skader på bygningen, kan vibrationsmålingerne desuden fungere som dokumentation for, at pæleramningen er årsag hertil.

 

28.8.2017:  Viceværten har bestilt storskraldscontainer til den kommende weekend, altså 1.-3. september.

Containeren skulle være kommet i den netop overståede weekend, men noget var åbenbart gået galt her.

Men som udgangspunkt er der storskraldscontainer i begyndelsen af januar, slutningen af april og slutningen af august.

 

1.8.2017: Enemærke og Petersen A/S skal på vegne af MT Højgård A/S udføre entreprenørarbejde på byggegrundene på AC Meyers Vænge. 

De begynder med pæleramning 15. august med forventet afslutning 30. november 2017. Kommunen har givet tilladelse til arbejdet på hverdage 7-19. Kommunen har også givet tilladelse til ikke-støjende arbejde om lørdagen. 

Kontaktperson hos Enemærke og Petersen er Kim Sachania, mobil 4084 9232, e-mail: ksa@eogp.dk

 

11.6.2017: Til orientering har visse beboere modtaget denne orientering fra MT Højgaard ifm. deres byggeprojekt på ACM.

 

Nabo'er til A.C. Meyers Vænge 10-12, København SV

I forbindelse med forberedelse af byggeprojekt på A.C. Meyers Vænge 10-12, skal MT Højgaard A/S herved oplyse Dem, at der skal udføres forsøg med ramning af betonpæle.

Denne type arbejde vil virke støjende og MT Højgaard A/S er, i henhold til § 12 i Bygge- loven, forpligtet til at orientere Dem om oven nævnte forhold senest 14 dage før arbejdet forventes påbegyndt.

Pæleramningen forventes opstartet tirsdag den 20. juni 2017 og vil have en varighed på ca. 1 uge.

Vi forudsætter, at Deres ejendom er velfunderet i forhold til gældende normer, og derfor vil kunne modstå denne lette påvirkning der kommer fra ramningen. Såfremt der i byg- ningen forefindes løse genstande, som er særligt udsatte, bør disse sikres.

Der vil i rammeperioden blive målt vibrationspåvirkning på nærmest beliggende ejen- domme, i perioden hvor der udføres nedramning af pæle.

Det skal oplyses, at vores normale arbejdstid ligger i tidsrummet 8:00 – 18:00 i alle hver- dage.

Venlig hilsen
Mads B. Lauritzen Seniorprojektchef PU/OPP 1650
+24967370, mabl@mth.

 

25.5.2017: Arbejdsdag 2017 holdes lørdag den 19. august kl. 12.30. Hvis man hellere vil udføre noget arbejde om formiddagen, er der noget træværk på bl.a. borde og bænkene, som skal slibes.  

 

24.4.2017: Flere beboere har oplevet, at der er noget, som bipper i deres lejlighed. En biplyd, som minder om røgalarmen. Det kan være fugtmålerne, som hænger i teknikskakten, som er ved at løbe tør for batteri. Det er beboernes ansvar at skifte batterierne. Det er vigtigt, at fugtmålerne er funktionsdygtige, da der ellers er risiko for, at en vandskade ikke opdages i tide. Vær opmærksom på, at når batteriet skiftes vil det hyle nogle sekunder efter, at der er kommet nyt batteri i.

 

4.4.2017: NCC, som er entreprenør på bebyggelsen på TDC's tidligere p-plads, har oplyst, at den nuværende størmføring fra transformerstationen på vores p-plads er midlertidigt og ventes at blive taget væk om ca. tre måneder. Her forventer de, at der en lavet en transformerstation hos dem selv, så de ikke behøver bruger den, der står hos os.

 

27.3.2017: Firmaet til at opgøre vores vand- og varmeregnskab, Techem, har dags dato meddelt vores administrator, at 46 lejligheder stadig mangler at indberette deres årsaflæsning, hvorfor fristen er rykket til: søndag den 2. april 2017.

Selvaflæsningskortet skal venligst udfyldes og sendes til Techem pr. mail Teglholmshave@techem.dk

Man behøver ikke anvende selvaflæsningskortet, men kan også angive de relevante oplysninger samt aflæsningen i en mail til Techem.
Såfremt aflæsningen ikke er modtaget inden den nye fristes udløb, vil Techem beregne ud fra et skønnet forbrug.

 

27.3.2017: Viceværten har fjernet mange cykler m.v. fra kælderen og området ifm. den varslede oprydning. Tingene bliver snart afleveret til hittegodskontoret, så hvis man mangler sin cykel eller andet og ikke har klippet strippen af, så tjek kælderrummet under A.C. Meyers Vænge 5 hurtigst muligt.

 

16.3.2017: Administrator er nu ved at sende aflæsningskort ud til vand og varme. Aflæsning sker på samme måde som tidligere år, se evt. siden "Måleraflæsning" under "Ejendommen og praktisk information".

 

14.3.2017: Årets ordinære generalforsamlinger for Ejerforening og P-laug holdes mandag den 8. maj i Fælleshuset i Ejerforeningen Frederikskaj.

Generalforsamlingen for Ejerforeningen begynder kl. 18.30, og generalforsamlingen for p-lauget følger umiddelbart efter, at ejerforeningens generalforsamling er færdig.

 

16.2.2017: I skraldegården fjernes 1 container til hård plast og 2 containere til pap.

Det skyldes, at Kbh. Kommune har meddelt ejerforeningen, at renovationsfirmaet ikke vil tømme vores containere mere, da de står for tæt. Vi har derfor fået besked på at udvide vores affaldsgård/lave en mere hurtigst muligt, da vi har sorteringspligt.

Som midlertid løsning har vi fået dispensation til tømning hver uge for pap i stedet for hver 2. uge. Det kan dog kun tillades så længe, vi kan dokumentere, at vi aktivt arbejder på en løsning. Det vil bestyrelsen derfor begynde på.

 

24.1.2017: Der foregår p.t. oprydning af cykler, barnevogne m.m. Viceværten har derfor afmærket cykler, barnevogne m.m. med strip.

Hvis strippen ikke er fjernet inden 6. marts 2017 vil cyklerne blive fjernet, opbevaret i fire uger og derefter overdraget til politiet.

 

24.1.2017: Der er fortsat problemer med, at affaldsgården roder, og der ikke er korrekt sorteret.

Sorter derfor affaldet korrekt (se opslag i affaldsgården). Fold pappet, så det fylder mindst muligt, og overfyld ikke containerne.

På grund af rotter må der ikke komme ting, der har været i berøring med fødevarer i containerne. Brug affaldsskakten til det.

Husk, at vi ikke har storskraldsordning. Vent på, at der kommer en container - eller brug nærmeste genbrugsstation. Næste container forventes at komme i slutningen af april.

 

16.12.2016: Nets har nu - efter vores administratorskifte - godkendt, at vi atter kan foretage opkrævning af fællesudgifter og a-conto forbrug af vand og varme. Nets vil derfor sende næste opkrævning ud i slutningen af december, hvor det også vil være muligt at tilmelde betalingen til Betalingsservice.